Hvordan beregnes registreringsafgiften på et veterankøretøj?


Biler og motorcykler over 35 år klassificeres som veteran-køretøjer, og der skal betales registreringsafgift ud fra en anderledes beregningsformel, end ved køretøjer der er under 35 år.
Registreringsafgiften på veteranbiler beregnes udelukkende på baggrund af bilens nyvognspris uden afgift i Danmark. Denne værdi kaldes den afgiftspligtige værdi.
Den afgiftspligtige værdi er den værdi, der oprindeligt er blevet betalt afgift af.
Når registreringsafgiften skal beregnes, nedskrives den afgiftspligtige værdi til 40%. Herefter beregnes registreringsafgiften ud fra 105/180% skalaen som ved nye biler.
Der skal altså betales 105% af de første 79.000 kroner af den afgiftpligtige værdi og 180% af resten. I praksis kommer de færreste veteranbiler dog over 79.000 kroner ud fra den afgiftpligtige værdi. Tilsidst tillægges et brændstoftillæg, hvis den bilen eller motorcyklen kører under 16 km/L.
Registreringsafgiften på veteranbiler beregnes som tidligere nævnt på baggrund af bilens nyvognspris i Danmark uden afgift. Nyvognspriserne på alle tidligere solgte biler i Danmark er gennem tidens løb, fra 1924 og op til i dag, blevet indberettet til Skattevæsnet (dengang Tobaks-beskatningen, da biler blev anset for luksusvarer på lige fod med tobak bl.a.). Disse priser eksisterer i et fint arkiv hos SKAT i Høje-Taastrup, som de laver opslag i hver gang en veteranbil skal værdifastsættes.
Når du vil importere en veteranbil
En veteranbil er, i lovens forstand, en bil der er blevet 35 år, det år den fylder 35 år, og altså ikke den 1. registreringsdato hvor bilen reelt bliver 35 år. Så i 2015 er det altså biler der er fra 1980 og ældre.
Import af veteranbil eller MC kan være lidt af en jungle. SKAT kan ikke på kort tid give en forhåndsvurdering af registreringsafgiften på veteranbiler. Så her må man vente i op til 3 måneder på et bindende svar, og de private anmeldervirksomheder (selvanmeldere), må ifølge registreringsafgiftsloven ikke værdifastsætte og anmelde køretøjer efter samme procedure som køretøjer, der er under 35 år. QuickImport kan dog alligevel hjælpe dig med en forhåndsvurdering på veterankøretøjer på 1-2 dage. Læs mere her.
Gennem QuickImport kan du få en sikker vurdering inden du handler, og QuickImport kan også gennemføre din afgiftssag på dit veterankøretøj, så du kan få nummerplader på, uden grimme overraskelser.
Om det kan betale sig at importere et veterankøretøj, er en helt anden sag. Ofte er registreringsafgiften ikke det springende punkt ved import af veteranbil, det er derimod standen på bilen, så derfor bør man ikke gå ned på stand. Det skal være et flot eksemplar uden rust, som minimum. I enkelte tilfælde bør man også overveje, om man skal tage en 34 år gammel bil hjem og betale afgift af den ud fra beregningsmetoden med nypris og handelspris, da markedsdata ofte dannes ud fra biler, der ikke har en høj handelspris i Danmark. Husk, at den udenlandske pris ikke har indflydelse på den danske registreringsafgift.
Eksport af veteranbil, kan ikke betale sig. Der er nemlig ikke muligt at få registreringsafgiften tilbage ved eksport.
 

                  Registreringsafgiften falder igen – så meget kan du spare på en brugt bil ved import  


Så skete det igen – registreringsafgiften falder som følge af finanslovsaftalen for 2017.
Endnu et godt incitament til at hente sin brugte bil eller motorcykel i Tyskland, da registreringsafgiften på brugte biler også lempes.
Hos QuickImport kan du være sikker på, at vi altid er opdaterede med gældende regler. Derfor giver vi naturligvis alle vores kunder beregninger med den ”nye” registreringsafgift med øjeblikkelig virkning fra lovens virkning.
Det betyder, at fremadrettet vil alle vores afgiftsberegninger og forhåndsvurderinger afspejle den nye, lavere registreringsafgift. Virkningen af registreringsafgiften gælder fra tirsdag d. 22. november, hvor lovforslaget fremsættes i Folketinget.
Lettelsen af registreringsafgiften betyder, at satsen for 105% beskatning – det vil sige den lave beskatning – hæves fra 82.800 kr. af den bruttoafgiftspligtige værdi til 106.600 kr.
På motorcykler betyder lempelsen, at grænsen for det høje skalaknæk hæves fra 26.700 kr. til 33.600 kr. for nye køretøjer.
Husk, at den ”bruttoafgiftspligtige værdi” er prisen på et nyt køretøj uden registreringsafgift, men inklusive dansk moms og forhandleravance. For at beregne hvad det vil betyde for en brugt bil eller motorcykel, skal der laves en vurdering af handelsværdien på det brugte køretøj. Du kan bestille en bindende forhåndsvurdering hos QuickImport, så du er sikker på registreringsafgiften er beregnet efter den nye lavere sats, inden du køber en brugt bil eller motorcykel i udlandet.
Vælger du at importere en brugt bil eller motorcykel og betale registreringsafgiften gennem QuickImport, kan du allerede nu få den nye, lave registreringsafgift.

Se også:

Aarcon Technical Services
kan også bestille et:

forhåndsvurdering,
Prisen er 399 kr og der skal betales til
Aarcon Technical Services 
inden forhåndsvurdering bliver bestillt

hvis kunden kunne beslutte sig at annullere købet af køretøjet
er alle omkostninger og udgifterne på regning af kunden.

Den selve Registreringsafgiften, skal betales af den nye ejer af det køretøjet
Aarcon Technical Services er ikke ansvarlig og kan ikke påvirke den endelige

fastsættelse fra beløbet og betaling af registreringsafgifterne.

Forhåndsvurdering

Bindende forhåndsvurdering af registreringsafgiften inden du køber bilen eller motorcyklen.
Hvis du overvejer at hente bil eller motorcykel fra udlandet, og gerne vil kende hele økonomien
i forbindelse med at få køretøjet hjem og på danske nummerplader,
kan du købe en forhåndsvurdering af registreringsafgiften.
Forhåndsvurderingen er bindende i 30 dage og den koster 399 kr.
Hvis du køber en forhåndsvurdering og efterfølgende ønsker at importere køretøjet
er den endelige afgiftsberegning indeholdt i prisen på forhåndsvurderingen.
NB: Hvis køretøjet allerede er toldsynet, skal du bestille en afgiftsfastsættelse.